Contact Us

Sr. No.NameRankTel. No.Mobile No.
1.Sh. Virender Sharma, IPSSP Solan01792-220567-
2.Sh. Yogesh Rolta, HPSASP Solan01792-2239279418810617
3.Sh. Mangat Ram, HPSDSP (HQ)01792-2239299459450855
4.Sh. Sandeep KumarDSP Darlaghat01796-2480627018340511
5.Sh. Pranav Chauhan, HPSDSP Parwanoo01792-2325077018142168
6.Sh. Bhisham Thakur, HPSDy. SP (LR)01792-2212899418458877
7.SI DayawatiIncharge Traffic-8628846326
8.Insp. Phool SinghLines Officer01792- 2931358219210033
9.L/Insp. KavitaSHO Women Police Station01792-2208218219257320
10.L/Insp. PriyankaSHO PS Sadar Solan01792-2238407876917517
11.Insp. Ankush DograSHO PS Dharampur01792-2640329817922211
12.Insp. Hans RajSHO PS Parwanoo01792-2331247018132497
13.SI Yash Pal SHO PS Kasauli01792-2720029418284746
14.SI Gopal singhSHO PS Arki01796-2207109805355200
15.Insp. Moti SinghSHO PS Darlaghat01796-2483409816688904
16.SI Roshan LalSHO PS Bagga01796-2041008278787224
17.SI Bir SinghSHO PS Kandaghat01792-2562299805842038
18.SI Om Prakash SHO PS Kunihar01796-2622559418993347
19.SI PrakashIncharge Police Post Saproon01792-2240108219148912
20.ASI Daljeet Incharge Police Post Dagshai01792-2661417018355283
21.HC ParmeshIncharge Police Post Subathu01792-2750017018368510
22.HC Amit Kumar Incharge Police Post Bhojnagar01792-2692479418464446
23.ASI Balbeer Incharge Police Post Garkhal01792-2720349816825784
24.SI Sat Pal Incharge Police Post Kuthar01792-2845038219665710
25.ASI JawaharIncharge Police Post Sairy01792-2880429459734628
26.ASI Matender SinghIncharge Police Post Chail01792-2483488278790490
27.SI MahenderPolice Control Room Solan01792-2238367876915563
28.SI Ashish KaushalIncharge Police Post City01792-2238419816003497
29.HC Vishal KumarIncharge Police Post Sarli-8894269950