Contact Us

Sr. No.NameRankTel. No.Mobile No.
1.Sh. Gaurav Singh, IPSSP Solan01792-2205677650995001
2Sh. Raj Kumar, HPSAddl. SP Solan 01792-223927 7650995002
3.Sh. Anil Dhaulta, HPSDSP (HQ)01792-2239297650995003
4.Sh. Sandeep Kumar HPSDSP Darlaghat01796-2480627650995006
5.Sh. Pranav Chauhan, HPSDSP Parwanoo01792-2325077650995005
6.Sh. Bhisham Thakur, HPSDy. SP (LR)01792-2212897650995004
7.SI DayawatiIncharge Traffic-7650995027
8.ASI Brij LalLines Officer82192100337650995029
9.L/Insp. KavitaSHO Women Police Station01792-2208217650995009
10.Insp. Hans RajSHO PS Sadar Solan01792-2238407650995008
11.Insp. Ankush DograSHO PS Dharampur01792-2640327650995010
12.SI. Man DasSHO PS Parwanoo01792-2331247650995011
13.SI Dhanvir SinghSHO PS Kasauli01792-2720027650995012
14.SI Gopal singhSHO PS Arki01796-2207107650995014
15.Insp. Moti SinghSHO PS Darlaghat01796-2483407650995015
16.SI Roshan LalSHO PS Bagga01796-2041007650995016
17.SI Bir SinghSHO PS Kandaghat01792-2562297650995007
18.INSP. Phool SinghSHO PS Kunihar01796-2622557650995013
19.SI PrakashIncharge Police Post Saproon01792-2240107650995019
20.ASI AshokIncharge Police Post Dagshai01792-2661417650995020
21.ASI Daljeet SinghIncharge Police Post Subathu01792-2750017650995021
22.HC Amit Kumar Incharge Police Post Bhojnagar01792-2692477650995022
23.ASI Balbeer Incharge Police Post Garkhal01792-2720347650995023
24.HC Balwant SinghIncharge Police Post Kuthar01792-2845037650995024
25.SI Bala Ram SHO PS Sairy01792-2880427650995025
26.ASI Matender SinghIncharge Police Post Chail01792-2483487650995017
27.Insp. MahenderPolice Control Room Solan01792-2238367650995030
28.SI Ashish KaushalIncharge Police Post City01792-2238417650995018
29.HC Vivekanand Incharge Police Post Sarli-7650995026
30.ASI NareshIncharge Security-7650995028